Stenna Stamms Hotte Hugo *15.08.1998 DK16905/98

DKCH INTCH NOCH SECH NORDCH KLBCH KBHV01

Stenna Stamms Hotte Hugo (Otto)

05.08.1998 –  03.10.2013

Mor: DKSC SECH Scedir Fairplay-Na

Far: SECH NORDCH Hassanhill’s Riwer

 

Scroll to Top